Analýza hospodárenia poisťovne Allianz a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza hospodárenia poisťovne Allianz a.s.
Autor práce:
Nesnadný, Ján
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Mazáček, David
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje finančnou analýzou komerčnej poisťovne Allianz v rokoch 2012 až 2018. Práca je rozdelená do troch častí.Prvá časť je teoretická a sústreďuje sa na teoretické východiská pre finančnú analýzu podnikov všeobecne. Táto časť rozoberá pomerové ukazovatele a ich využitie v praxi a vymedzuje aj informácie pre získanie informácií pre finančnú analýzu.Druhá časť je teoretická a venuje sa špecifikám finančnej analýze v poisťovníctve, rozoberá tiež technické rezervy a solventnosť.Tretia časť práce je praktická a zaoberá sa podrobne samotnou finančnou analýzou poisťovne Allianz a následne aj jej komparácia s výsledkami finančnej analýzy ČSOB poisťovne.
Klíčová slova:
finančná analýza; pomerové ukazovatele; komerčná poisťovňa; komparácia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2019
Datum podání práce:
18. 12. 2019
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71532_nesj00.pdf [927,06 kB]
Veřejná příloha:
19642_nesj00.xlsx [44,48 kB]
Oponentura:
65276_xmazd05.pdf [154,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
71532_danhel.pdf [186,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71532/podrobnosti