Analýza hospodárenia poisťovne Allianz a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza hospodárenia poisťovne Allianz a.s.
Autor práce:
Nesnadný, Ján
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Mazáček, David
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje finanční analýzou komerční pojišťovny Allianz v letech 2012 až 2018. Práce je rozdělena do třech částí. První část je teoretická a soustřeďuje se na teoretická východiska pro finanční analýzu podniků obecně. Táto část rozebírá poměrové ukazatele a jejich využití v praxi a vymezuje také informace pro získaní informací pro finanční analýzu.Druhá část je teoretická a věnuje se specifikám finanční analýze v pojišťovnictví, rozebírá také technické rezervy a solventnost. Třetí část práce je praktická a zabývá se podrobně samotnou finanční analýzou pojišťovny Allianz a následně také její komparace s výsledky finanční analýzy ČSOB pojišťovny.
Klíčová slova:
komerční pojišťovna; poměrové ukazatele; komparace; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2019
Datum podání práce:
18. 12. 2019
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71532_nesj00.pdf [927,06 kB]
Veřejná příloha:
19642_nesj00.xlsx [44,48 kB]
Oponentura:
65276_xmazd05.pdf [154,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
71532_danhel.pdf [186,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71532/podrobnosti