Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury
Autor práce:
Králová, Věra
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Štrach, Pavel
Osoba oponující práci:
Špaček, Miroslav; Kubíčková, Lea
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
High prevalence of organizational change failures is a topical issue both in academia and in practice. Organization design offers a new perspective for exploring such prevalence because organization design precedes organizational changes. Both organization design and organizational change are influenced by context, content, and process. Moreover, there is a strong influence of change agents whose role in organization design has been neglected. Organization design and organizational change are interlinked through organizational structure, which is a central component of organization design models, and organizational structure change represents a case of strategic and transformative organizational change. Hence, the thesis aims to identify factors influencing change agents’ approach to changing organizational structure. A qualitative approach employs multiple case study research design in six organizations from different fields. The cross-case analysis uses a grounded theory data analysis. The results identify five factors through which change agents influence organization design, which are termed as Visionary, Perception of interdependencies, Persistency, Consistency, and Handling the role. The findings contribute to organization design theory by theoretical model linking organizational and individual level of analysis and identifying qualities that help to transform experience into the ability to create successful organization design. Change agents or top managers may benefit from understanding the qualities needed for successful organization design, and possibly reduce their selective perception by understanding the complexity of requisite qualities.
Klíčová slova:
handling the role; organization design; organizational structure; change agent; designer; visionary; contingencies; persistence; consistency; organizational change

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 8. 2019
Datum podání práce:
20. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.