Aplikace IFRS pro SME na účetní závěrku české společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace IFRS pro SME na účetní závěrku české společnosti
Autor práce:
Koutná, Edita
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Peprníčková, Mariana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem ,,Aplikace IFRS pro SME na účetní závěrku české společnosti“ se zabývá Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME). Ve své první části popisuje jeho vznik a vývoj, vymezuje malé a střední podniky a využití IFRS pro SME ve světě. V další části jsou aplikována pravidla IFRS pro SME na českou společnost. Analyzovány jsou vybrané účetní oblasti a následně je zhodnocen dopad změn na účetní výkazy. V závěru práce je prezentována účetní závěrka sestavena v souladu s IFRS pro SME.
Klíčová slova:
IFRS pro SME; malé a střední podniky; účetní závěrka; výkaz o finanční situaci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2019
Datum podání práce:
30. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68851_koue00.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
65060_xvalm31.pdf [99,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
68851_vasek.pdf [394,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68851/podrobnosti