Aplikace IFRS pro SME na účetní závěrku české společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace IFRS pro SME na účetní závěrku české společnosti
Autor práce:
Koutná, Edita
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Peprníčková, Mariana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis titled Application of IFRS for SME on financial statements of Czech entity deals with the International Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises (IFRS for SME). Thesis in the first part describes the origin and development of IFRS for SME, define small and medium-sized entities and application of IFRS for SME in the world. In the next part, the rules IFRS for SMEs are applied to the Czech company. Selected accounting areas are analyzed and the impact of changes on the financial statements is evaluated. At the end of the thesis are presented financial statements prepared in accordance with IFRS for SMEs.
Klíčová slova:
financial statements; statement of financial position; IFRS for SME; small and medium-sized entities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2019
Datum podání práce:
30. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68851_koue00.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
65060_xvalm31.pdf [99,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
68851_vasek.pdf [394,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68851/podrobnosti