Kursové rozdíly

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kursové rozdíly
Autor práce:
Ondráková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Havlínová , Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vznikem kursových rozdílů z cizoměnových transakcí a přepočtem položek vyjádřených v cizí měně v průběhu a ke konci účetního období. Část práce je věnována interpretacím Národní účetní rady, na kterou navazuje kapitola o cizoměnových transakcích z pohledu daní z příjmů a daní z přidané hodnoty. Dále se práce zaměřuje na srovnání přístupů českých předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k cizoměnovým transakcím. Praktická část analyzuje účetní závěrku v souvislosti s kursovými rozdíly a celková problematika kursových rozdílů je znázorněna na konkrétních příkladech.
Klíčová slova:
cizí měna; zákon o účetnictví; kursové rozdíly; funkční měna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2019
Datum podání práce:
16. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69743_ondv02.pdf [767,29 kB]
Oponentura:
65110_Havlínová .pdf [1,06 MB]
Hodnocení vedoucího:
69743_skaj01.pdf [89,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69743/podrobnosti