Kursové rozdíly

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kursové rozdíly
Autor práce:
Ondráková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Havlínová , Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the emergence of exchange differences from foreign currency transactions and the conversion of foreign currency accounting items during and at the end of the accounting period. Part of the thesis is devoted to the interpretations of the National Accounting Council, which is followed by foreign currency transactions from the perspective of income tax and value added tax. The thesis also focuses on the comparison of approaches of Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards regarding the foreign currency transactions. The practical part analyzes the financial statements in connection with exchange differences and the overall problematics of exchange differences is illustrated on specific examples.
Klíčová slova:
exchange differences; foreign currency; accounting law; functional currency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2019
Datum podání práce:
16. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69743_ondv02.pdf [767,29 kB]
Oponentura:
65110_Havlínová .pdf [1,06 MB]
Hodnocení vedoucího:
69743_skaj01.pdf [89,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69743/podrobnosti