Podnikové kombinace v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikové kombinace v ČR
Autor práce:
Zhurkin, Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Buus, Tomáš
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with legal, accounting and tax aspects of business combinations in the Czech Republic. The thesis gradually analyzes each of the business combinations in the view of their procedural demands and tax duties. At the beginning, the thesis presents the definition of the expression business combination from the Czech accounting standards and International Financial Reporting Standards point of view. Next in the introductory chapter, fundamental differences among particular combinations are described. In the following chapters the main differences between two most common forms of business combinations (i.e. merger and purchase of business establishment) in the Czech Republic are represented. The final chapter summarizes modelling of two most most common forms of business combinations.
Klíčová slova:
Purchase of business; Business combination; Merger; Transformation of business corporations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2019
Datum podání práce:
12. 2. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.