Podnikové kombinace v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikové kombinace v ČR
Autor práce:
Zhurkin, Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Buus, Tomáš
Osoba oponující práci:
Nohýnková, Barbora
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje právním, účetním a daňovým aspektům podnikových kombinací v České republice. Postupně rozebírá jednotlivé varianty podnikových kombinací z hlediska jejich procesní náročnosti a daňových povinností. Úvod práce se zabývá základním vymezením podnikové kombinace z pohledu českých účetních předpisů a mezinárodních účetních standardů. Dále jsou v rámci úvodní kapitoly popsány základní rozdíly. V následujících částech práce jsou prezentovány rozdíly mezi nejběžnějšími formámi podnikových kombinací v České republice, tj. přeměna ve formě sloučení a prodej obchodního závodu. Závěrečná kapitola obsahuje modelový příklad na základě, kterého si čtenář dokáže shrnout jednotlivé poznatky získané z teoretické části této práce.
Klíčová slova:
Fúze sloučením; Přeměna; Fúze splynutím; Podniková kombinace; Prodej obchodního závodu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2019
Datum podání práce:
12. 2. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.