Bezpečnostní opatření ve skladové technologii

Název práce: Bezpečnostní opatření ve skladové technologii
Autor(ka) práce: Padevětová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními opatřeními ve skladové technologii. Cílem práce je zhodnotit jednotlivá bezpečnostní opatření, která chrání zboží před různými riziky. Práce se zabývá především zařízeními, která jsou založena na využívání moderních technologií, jako je automatizace, mechanizace, bezdrátové technologie a další. Využití jednotlivých řešení je nakonec zhodnoceno v rámci konkrétního logistického centra (Logistické centrum D1 – Jihlava), které disponuje různými druhy skladů, tudíž je zde využíváno mnoho různých bezpečnostních prvků.
Klíčová slova: sklady; logistické centrum; bezpečnostní opatření; technologie; ochrana zboží
Název práce: Security Measures in Warehouse Technology
Autor(ka) práce: Padevětová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with security measures in warehouse technology. The aim of this thesis is to evaluate the specific security measures, which protect the goods from various risks. Above all, the thesis addresses the equipment based on the use of modern technologies, such as automation, mechanization, wireless technologies and others. The usage of the specific solutions is finally evaluated within a particular logistic centre (Logistic Centre D1 – Jihlava), featuring wide range of security measures while offering a broad array of warehouses of various specifications.
Klíčová slova: technologies; security measures; warehouses; protection of goods; logistic centre

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 20. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: