Bezpečnostní opatření ve skladové technologii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bezpečnostní opatření ve skladové technologii
Autor práce:
Padevětová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními opatřeními ve skladové technologii. Cílem práce je zhodnotit jednotlivá bezpečnostní opatření, která chrání zboží před různými riziky. Práce se zabývá především zařízeními, která jsou založena na využívání moderních technologií, jako je automatizace, mechanizace, bezdrátové technologie a další. Využití jednotlivých řešení je nakonec zhodnoceno v rámci konkrétního logistického centra (Logistické centrum D1 – Jihlava), které disponuje různými druhy skladů, tudíž je zde využíváno mnoho různých bezpečnostních prvků.
Klíčová slova:
sklady; logistické centrum; bezpečnostní opatření; technologie; ochrana zboží

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 3. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69363_padt02.pdf [3,32 MB]
Oponentura:
65742_sadt00.pdf [62,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
69363_cimler.pdf [60,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69363/podrobnosti