Dopad sankcí na zahraniční obchod Ruska

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopad sankcí na zahraniční obchod Ruska
Autor práce:
Shuvalova, Elizaveta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Gullová, Soňa
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zkoumat dopad sankčních opatření uvalených vůči Ruské federace na zahraniční obchod se zeměmi Evropské unie a Českou republikou. V prací je prováděna analýza ekonomických důsledku sankcí proti Rusku a vliv ruských protiopatření na západní země. Začátek práce je věnován sankcím obecně a vysvětlením jejich typu. Práce zahrnuje vývoj sankčních opatření, důsledky jejich uložení a uvalené protiopatření ze strany Ruska. Analýza změny zahraničního obchodu s EU, Českou republikou prováděna na základě porovnání obchodního obratu, komoditní a teritoriální struktury před a po uvalení sankcí. Konec práce obsahuje rešerše literatury na toto téma. V závěru je zanalyzován dopad sankcí na zahraniční obchod Ruské federace s Evropskou unií a Českou republikou.
Klíčová slova:
Zahraniční obchod; Sankce vůči Rusku ; Dopad sankcí; Evropské sankce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 5. 2019
Datum podání práce:
26. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.