Zabezpečování kvality práce ve vybrané organizaci

Název práce: Zabezpečování kvality práce ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Podzimek, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janoušková, Alena
Oponenti práce: Musil, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje sledování vztahu mezi místem vzniku a místem odhalení neshod na montážních linkách. Práce popisuje nové pojmy autokvalita, princip autokvality a popisuje základní nástroje pro sledování, zajištění a vyhodnocení autokvality. Praktická část práce popisuje proces zavádění matic autokvality na montážní lince kompresorů do HVAC jednotek osobních automobilů.
Klíčová slova: matice autokvality; princip autokvality; autokvalita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2006
Datum podání práce: 5. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3785/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: