Zálohy v podvojném účetnictví a dle zákona o DPH

Název práce: Zálohy v podvojném účetnictví a dle zákona o DPH
Autor(ka) práce: Jakoubek, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o problematice využití záloh v podvojném účetnictví dle Českých účetních standardů a zákona o dani z přidané hodnoty. Věnuje se rozdílnému využití zálohových faktur a daňových dokladů. V teoretické části se čtenář seznámí se základními pojmy pro dobrou orientaci v tématu. Praktická část obsahuje komentované příklady, na kterých je poukázána běžná praxe. Cílem práce je ucelený přehled možností využívání záloh v podvojném účetnictví dle Českých účetních standardů a zákona o dani z přidané hodnoty.
Klíčová slova: podvojné účetnictví; daňový doklad; zálohová faktura; zálohy; druhy záloh; zákon o DPH
Název práce: Advances in double-entry accounting and by the VAT Act
Autor(ka) práce: Jakoubek, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the issue of the use of advances in double-entry accounting according to Czech Accounting Standards and the Value Added Tax Act. It deals with the different use of advance invoices and tax documents. In the theoretical part the reader becomes acquainted with the basic concepts for good orientation in the topic. The practical part contains commented examples, which point to common practice. The aim of this work is a comprehensive overview of the possibility of using advances in double-entry accounting according to Czech Accounting Standards and the Value Added Tax Act.
Klíčová slova: advance payments; double-entry accounting; tax document; advance invoice; types of advance payments; VAT Act

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2020
Datum podání práce: 7. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72859/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: