Zálohy v podvojném účetnictví a dle zákona o DPH

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zálohy v podvojném účetnictví a dle zákona o DPH
Autor práce:
Jakoubek, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hospodka, Jan
Osoba oponující práci:
Randáková, Monika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o problematice využití záloh v podvojném účetnictví dle Českých účetních standardů a zákona o dani z přidané hodnoty. Věnuje se rozdílnému využití zálohových faktur a daňových dokladů. V teoretické části se čtenář seznámí se základními pojmy pro dobrou orientaci v tématu. Praktická část obsahuje komentované příklady, na kterých je poukázána běžná praxe. Cílem práce je ucelený přehled možností využívání záloh v podvojném účetnictví dle Českých účetních standardů a zákona o dani z přidané hodnoty.
Klíčová slova:
podvojné účetnictví; daňový doklad; zálohová faktura; zálohy; druhy záloh; zákon o DPH

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2020
Datum podání práce:
7. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72859_jakf01.pdf [697,19 kB]
Oponentura:
65905_randakm.pdf [673,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
72859_xhosj00.pdf [80,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72859/podrobnosti