Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na generaci Z

Název práce: Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na generaci Z
Autor(ka) práce: Stryzhevska, Kateryna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Michaela
Oponenti práce: Szabó, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Se zvýšením počtu influencerů na sociální síti Instagram a posílením jejich vlivu na sledující vzrostla významnost použití influencer marketingu jako nového nástroje marketingové komunikace, a to zejména při cílení na generaci Z. Vzhledem k nedávnému vzniku influencer marketingu a neustálým změnám v této oblasti existuje málo odborných publikací a výzkumů na toto téma. Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout doporučení společnostem ohledně efektivního využití influencer marketingu jako nástroje propagace jejich produktů pro cílovou skupinu generace Z. Praktická část práce se zabývala provedením výzkumu o vnímání influencer marketingu, který měl formu dotazníkového šetření. Výsledky analýzy ukázaly na to, které typy influencerů jsou nejvhodnější při cílení na generace Z, jaké faktory podporují úspěch propagace a jak zveřejňování sponzorství v příspěvcích influencerů ovlivní generaci Z.
Klíčová slova: generace Z; Instagram; marketing na sociálních sítích; influencer marketing
Název práce: Influencer marketing on social network Instagram focused on generation Z
Autor(ka) práce: Stryzhevska, Kateryna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Michaela
Oponenti práce: Szabó, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
With the increasing number of influencers on Instagram social network and the strengthening of their influence on their followers, the importance of using influencer marketing as a new tool of marketing communication has increased, especially in targeting a Generation Z. Due to recent developments in influencer marketing and permanent changes there are few professional publications and researches on this topic. The aim of this bachelor thesis was to provide recommendations to companies regarding the effective use of influencer marketing as a tool to promote their products for the target group of Generation Z. The practical part of the work dealt with the research in the form of a questionnaire survey on the perception of influencer marketing. The results of the analysis showed which types of influencers are most suitable for targeting the Z generation, what factors support the success of the promotion and how the Z generation will be affected by the publication a sponsorship of content.
Klíčová slova: Instagram; generation Z; influencer marketing; social media marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2020
Datum podání práce: 23. 9. 2020
Datum obhajoby: 13. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: