Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Název práce: Hodnocení efektivnosti investičního projektu
Autor(ka) práce: Kolář, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Javůrek, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu. Cílem je zhodnotit efektivnost nákupu a provozu magnetické rezonance prostřednictvím ekonomického modelu a vyhodnotit vybrané varianty financování. V teoretické části jsou uvedeny metody hodnocení efektivnosti, vybrané varianty financování a analýza rizik. V praktické části bude zhodnocena efektivnost a zdroj financování a jeho dopady na konkrétní investiční projekt.
Klíčová slova: ROI; IRR; MR; ACGR; Cashflow
Název práce: Evaluation of an Investment Project Effectiveness
Autor(ka) práce: Kolář, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Javůrek, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on evaluation of effectivity of investment project. It aims to evaluate effectivity of purchase and operation of magnetic resonance device through the economic model and analyse particular financing options. In the theoretical part, effectivity evaluation methods, particular financing options and risk analysis are described. In the practical part, economic effectivity and the source of financing, including its influence on a particular investment project, are analysed.
Klíčová slova: MR; ROI; IRR; Cashflow; ACGR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2020
Datum podání práce: 23. 9. 2020
Datum obhajoby: 9. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72113/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: