Proměna vzdělávání v Kolumbii

Název práce: Proměna vzdělávání v Kolumbii
Autor(ka) práce: Mottlová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce identifikuje a následně zhodnocouje dosažené změny ve vzdělávání v Kolumbii po roce 2000 a nastiňuje možný budoucí vývoj a směr, jakým se Kolumbijské vzdělávání bude nadále ubírat. Práce se zaměřuje na středoškolské vzdělávání, které je klíčové pro rozvoj kvalitního lidského kapitálu. Dále je prostor věnován analýze hlavních trendů v oblasti poskytování vzdělání v Kolumbii a identifikaci pokroků, kterých Kolumbie za poslední roky dosáhla, stejně jako analýze hlavních problémů a výzev, kterým dnes čelí.
Klíčová slova: Kolumbie; Středoškolské vzdělávání; Středně příjmové země; Vzdělávání
Název práce: Transformation of education in Colombia
Autor(ka) práce: Mottlová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis identifies and evaluates the achieved changes in education in Colombia after the year 2000 and outlines the possible future development and the direction in which Colombian education will continue. It is focued on secondary education, which is important for the development of quality human capital. The diploma thesis also analyses the main trends in education in Colombia and identifies the progress that Colombia has made in recent years. It also analyses the main problems and challenges it faces today.
Klíčová slova: Colombia; Secondary education; Middle-income countries; Education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2020
Datum podání práce: 4. 10. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72161/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: