Regionalismus ve vnějších vztazích Kazachstánu

Název práce: Regionalism in External Economic Relations of Kazakhstan
Autor(ka) práce: Baltash, Darkhan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Balkanská, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with the economic and geopolitical development of Kazakhstan after the collapse of the Soviet Union to the present day. It is a state in Central Asia that shares borders with Russia and China, which defines its position on the Eurasian continent. In the last ten years in Kazakhstan, economic growth has been linked mainly to its economic development and the development of its external economic policy. Therefore, the work will analyze the development of Kazakhstan in the last twenty years after the collapse of the Soviet Union, who is a strategic partner of Kazakhstan at present, and what are the prospects for the development of Kazakhstan as a sovereign state. The work is analyzed in the context of the theory of regionalism and the identification of Kazakhstan as a sovereign and economically rapidly developing state is examined.
Klíčová slova: China; Kazakhstan; NATO; oil and gas production; pipeline; regionalism; Russia
Název práce: Regionalismus ve vnějších vztazích Kazachstánu
Autor(ka) práce: Baltash, Darkhan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Balkanská, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce pojednává o ekonomickém a geopolitickém vývoji Kazachstánu po rozpadu Sovětského svazu až do současné doby. Jedná se o stát v Centrální Azii, který má společné hranice s Ruskem a Čínou, což definuje jeho postavení na Eurazijském kontinentu. V posledních deseti letech v Kazachstánu je ekonomický růst spojený především s jeho ekonomickým vývojem a rozvojem jeho vnější ekonomické politiky. Proto v práci bude analyzováno, jaký byl vývoj Kazachstánu v posledních dvaceti letech po rozpadu Sovětského svazu, kdo je strategickým partnerem Kazachstánu v současné době, a jaké jsou perspektivy vývoje Kazachstánu jako suverénního státu. Práce je analyzována v kontextu teorii regionalismu a je zkoumána identifikace Kazachstánu jako suverénního a ekonomicky se rychle vyvíjejícího státu.
Klíčová slova: Čína; Kazachstán; NATO; plynovody; regionalismus; Rusko; těžba ropy a zemního plynu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2020
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72734/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: