Státní kapitalismus v Rusku

Název práce: Státní kapitalismus v Rusku
Autor(ka) práce: Božičová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Státní kapitalismus je ekonomickým modelem, ve kterém stát vystupuje jako hlavní ekonomický aktér a ve velké míře zasahuje do svého hospodářství. Cílem státních zásahů ve státně kapitalistických státech je především udržení či posílení politické moci. Ve světě je státní kapitalismus významně rozšířen. V roce 2017 žila ve státně kapitalistických státech téměř polovina obyvatel světa. Jednotlivé modely státního kapitalismu se od sebe však liší a každý ze států využívá jedinečného mixu nástrojů státního kapitalismu. Mezi státně kapitalistické státy patří také největší stát světa Ruská federace. Právě identifikaci klíčových projevů státního kapitalismu v Ruské federaci v kontextu historického vývoje státu a jinými modely státního kapitalismu ve světě se věnuje tato práce.
Klíčová slova: státní kapitalismus; Ruská federace; státní společnosti ; ropné a plynárenské společnosti
Název práce: State capitalism in Russian Federation
Autor(ka) práce: Božičová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
State capitalism in an economic system in which state acts as main economic participant and significantly influences the state economy. The main goal of state interventions is to gain or strengthen political power and influence. State capitalism is rather spread around the world. In 2017 almost half of the world's population lived in countries in which states controls most economic activities. State capitalism is different in each country and every state uses unique mixture of tools to influence its economy. Russian federation the world’s largest country represents this economic system as well. The main objective of this thesis is to identify key manifestations of state capitalism in Russia put in context with the state history and other state capitalistic models in the world.
Klíčová slova: Russian Federation; State-owned enterprises ; State capitalism; Oil and gas enterprises

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68354/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: