Postoje spotřebitelů k reklamě na sociálních médiích

Název práce: Consumer Attitudes Towards Social Media Advertising
Autor(ka) práce: Buxbaum, Ornella Kim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with consumer attitudes towards social media advertising. The purpose is to identify consumers' motivations in the Czech Republic and their perception of social media marketing practices used by fashion e-commerce - Zalando and About You. The bachelor thesis consists of a theoretical and a practical part, which is divided into six chapters. The first chapter defines marketing and marketing communication. The second chapter deals with advertisements on social networks, specifically on Facebook, Instagram, and Youtube. The rest of the chapters concentrate on customers' attitudes and their behavior. The third chapter analyzes consumer behavior worldwide.In contrast, the fourth focuses on the behavior of Czechs towards online fashion brands. The subchapters bring the center of attention to the German e-commerce Zalando and About You. The fifth chapter is practical. It analyzes the results of primary research. Finally, the last chapter is a critical evaluation of the acquired knowledge presented as a general recommendation for effective advertising techniques, commercial communication through social media, and their role in influencing potential customers (based on their demographic characteristics) in favor of visiting online fashion websites.
Klíčová slova: marketing communication; online marketing ; fashion e-commerce; social media advertising ; buyer decision process; social media
Název práce: Postoje spotřebitelů k reklamě na sociálních médiích
Autor(ka) práce: Buxbaum, Ornella Kim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá postoji spotřebitelů k reklamě na sociálních médiích. Cílem práce je identifikovat motivaci spotřebitelů v České republice a jejich vnímání marketingových praktik na sociálních sítích používaných módními e-shopy - Zalando a About You. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části, celkem je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola definuje marketing a marketingovou komunikaci. Druhá kapitola se zabývá zveřejňováním reklam na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, Instagramu a Youtubu. Zbývající kapitoly se již soustředí na postoje zákazníků a jejich chování vůči módnímu e-commerce. Třetí kapitola analyzuje chování spotřebitelů z celosvětového úhlu pohledu, zatímco čtvrtá kapitola se zaměřuje na chování Čechů. Tato kapitola také rozebírá německé online značky Zalando a About You. Pátá kapitola analyzuje výsledky primárního výzkumu, který se orientuje na postoje spotřebitele vůči reklamě na sociálních médiích. Poslední kapitola prezentuje doporučení pro efektivní reklamní techniky v oblasti sociálních médií při ovlivňování potenciálních zákazníků (na základě jejich demografických charakteristik) ve prospěch návštěvy módních webových stránek.
Klíčová slova: rozhodovací proces spotřebitele; reklama v sociálních médiích; marketingová komunikace; online marketing ; sociální sítě; módní e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2020
Datum podání práce: 23. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: