Analýza postojů spotřebitelů k influencer marketingu

Název práce: Analýza postojů spotřebitelů k influencer marketingu
Autor(ka) práce: Dvořáková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy výsledků vlastního dotazníkového šetření zmapovat postoj spotřebitelů k influencer marketingu. Influencer marketing je nejprve zasazen do kontextu komerčních komunikací a zdůrazňuje, jak se odlišuje od klasického způsobu promování značek či produktů a v čem tkví jeho síla. Práce se zabývá také mikroinfluencer marketingem jakožto trendem dnešní doby. Praktická část mapuje prostřednictvím průzkumu mezi spotřebiteli jejich postoj k influencer marketingu. Zjišťuje, zda spotřebitelé influencery vnímají jinak než klasickou reklamu, zda reklamní příspěvky influencerů působí důvěryhodněji než klasická reklama či zda spotřebitelé influencerům přestávají důvěřovat. Součástí praktické části práce je také zjištění vnímání influencer marketingu spotřebiteli v době epidemie Covid-19.
Klíčová slova: Influencer marketing; Mikroinfluenceři; Analýza postojů; Covid-19
Název práce: Analysis of the Consumers' Attitude to Influencer Marketing
Autor(ka) práce: Dvořáková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to analyse the consumers' attitude to influencer marketing, based on own survey. Firstly, it puts this marketing discipline into the context of commercial communication and highlights the differences from other ways of product and services promotion. Besides that, the thesis deals with micro-influencer marketing as a current trend. A conducted research represents the practical part of this thesis that answers whether influencers are considered differently than other forms of promotion, appears to be more trustworthy and last but not least, how the consumers' attitude changes with the Covid-19 pandemics.
Klíčová slova: Microinfluencers; Covid-19; Influencer Marketing; Consumers' Attitudes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2020
Datum podání práce: 25. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72292/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: