Budoucnost dobíjecí infrastruktury osobních automobilů v Praze

Název práce: Budoucnost dobíjecí infrastruktury osobních automobilů v Praze
Autor(ka) práce: Stehlíková, Ingeborg
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kunst, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá budoucností dobíjecí infrastruktury osobních automobilů. Hlavním cílem je posouzení schopnosti hlavního města Prahy zajistit dostatečnou kapacitu infrastruktury k dobíjení osobních automobilů do roku 2030. Vyhodnocení probíhá na základě zpracování dat celkem 153 pražských veřejných dobíjecích stanic společností ČEZ, PRE, E.ON a MOL, které jsou sledovány v roce 2020 za účelem zjištění aktuální situace veřejné dobíjecí infrastruktury v hlavním městě. Následně je pomocí analýzy současného stavu a sekundárních dat vycházejících z plánů Prahy navržen model predikce vývoje poptávky po pražských veřejných dobíjecích stanicích. Hlavním výstupem modelu je průměrné procento utilizace pražské veřejné dobíjecí infrastruktury pro automobily v roce 2025 a 2030, jež odpovídá na hlavní výzkumnou otázku práce.
Klíčová slova: dobíjecí stanice; oxid uhličitý; Praha; dobíjecí infrastruktura; elektrifikovaný vůz
Název práce: The future of the charging infrastructure for passenger cars in Prague
Autor(ka) práce: Stehlíková, Ingeborg
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kunst, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The following bachelor thesis is focusing on the future of the charging infrastructure for passenger cars.The main target is to assess the ability of the capital city of Prague to ensure the sufficient infrastructure capacity for charging passenger cars by the year 2030. The evaluation is based on data of 153 Prague‘s public charging stations belonging to Cos. ČEZ, PRE, E.ON and MOL, which were being monitored in 2020 in order to secure the data to ascertain the current situation of the public charging infrastructure in the capital city. The model predicting the demand development for Prague’s public charging stations is proposed following the current state analysis and secondary datas based on Prague’s plans. The main model’s output is the average percentage of the Prague’s public charging infrastructure utilization for cars in years 2025 and 2030, which gives the answer to the main research question of this work.
Klíčová slova: electric vehicle; carbon dioxide ; Prague; charging stations; charging infrastructure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: