Analýza ceny pronájmu bytu v pražských částech

Název práce: Analysis of Apartment Rental Price Adequateness Across Prague Districts
Autor(ka) práce: Pulcová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to develop a pricing model from where the author can derive whether the price per square meter of rental apartments is below or above the average market price per square meter of rental apartments in Prague per cadastral municipality, where possible. Author expects that price per month will be higher the closer to the center of Prague is the rental apartment located. This hypothesis is confirmed by all of the performed regression analysis that takes into account dummy variables controlling for location.
Klíčová slova: Product Differentiation; Estimation; Statistical Methods
Název práce: Analýza ceny pronájmu bytu v pražských částech
Autor(ka) práce: Pulcová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je vytvořit cenový model, z něhož by autor mohl odvodit, zda je cena za metr čtvereční nájemních bytů pod nebo nad průměrnou tržní cenou za metr čtvereční nájemních bytů v katastrálních území Praze. Autor očekává, že cena za měsíc bude vyšší, čím blíže k centru Prahy se bude nájemní byt nacházet. Tato hypotéza je potvrzena všemi provedenými regresními analýzami, které zohledňují rozdělení Prahy podle různých lokací.
Klíčová slova: Dieferenciace produktu; Statistické metody; Odhad

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2019
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68405/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: