Integrace zrakově postižených ve vzdělávacím sytému a na moderním trhu práce

Název práce: Integrace zrakově postižených ve vzdělávacím sytému a na moderním trhu práce
Autor(ka) práce: Rengerová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Čada, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na vzdělávání zrakově postižených a jejich uplatnění na trhu práce. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení klíčových pojmů z oblasti zrakových postižení, vzdělávacího systému a legislativy zaměřené na zaměstnávání zdravotně postižených osob v České republice. Praktická část je rozdělena na dvě části. První se věnuje vzdělávání zrakově postižených a obsahuje informace o vzdělávání na několika vybraných školách v České republice, které s zaměřují na vzdělávání zrakově postižených. Druhá část obsahuje rozhovory se zrakově postiženými, kteří již nějak jsou nebo v minulosti byli účastni na trhu práce.
Klíčová slova: integrace; vzdělávání; trh práce; Zrakově postižení
Název práce: Integration of the visually impaired in the education system and in the modern labor market
Autor(ka) práce: Rengerová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Čada, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on the education of the visually impaired and their application in the labor market. The theoretical part is focused on explaining key concepts in the field of visual disabilities, the education system and legislation focused on the employment of disabled people in the Czech Republic. The practical part is divided into two parts. The first deals with the education of the visually impaired and contains information on education at several selected schools in the Czech Republic, which focus on the education of the visually impaired. The second part contains interviews with the visually impaired, who already are involved in the labor market or have been involved in the labor market in the past.
Klíčová slova: Visually impaired; integration; education; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2021
Datum podání práce: 21. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: