Finanční analýza - prostorové srovnání se zaměřením na kapitálovou strukturu bank v ČR

Název práce: Finanční analýza - prostorové srovnání se zaměřením na kapitálovou strukturu bank v ČR
Autor(ka) práce: Strnad, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nohýnková, Barbora
Oponenti práce: Hrdý, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje finanční analýze deseti bankovních subjektů působících na území České republiky. Na skupině pěti velkých bank a skupině pěti menších bank byla provedena finanční analýza se zaměřením na kapitálovou strukturu. Byly zkoumány pasivní strany bilance a poměrové ukazatele kapitálové přiměřenosti. Kapitola č.1 obsahuje teoretická východiska finanční analýzy a regresní analýzy použité v této práci. Druhá kapitola představuje vybrané banky, kterými se tato práce zabývala. Stručnou historii, zaměření, podíl na trhu, identifikaci a mateřskou společnost. Čtvrtá kapitola obsahuje finanční analýzu vybraných bank se zaměřením na vybrané ukazatele. V páté kapitole je uplatněna regresní analýza na ukazatele, které v rámci skupiny bank vykazovali jistou míru podobnosti a jsou porovnány napříč oběma skupinami. Je zkoumán vliv velikosti banky na vybrané ukazatele. U ukazatelů podíl závazků vůči klientům a u poměrů regulatorního kapitálu byl pozorován vliv velikosti banky na tyto ukazatele.
Klíčová slova: finanční analýza; bankovní sektor; kapitálová struktura
Název práce: Financial analysis
Autor(ka) práce: Strnad, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nohýnková, Barbora
Oponenti práce: Hrdý, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis consists of financial analysis of five large and five smaller banks that provide services in Czech republic with focus on capital structure.
Klíčová slova: Financial analysis; Banking sector; Capital structure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2021
Datum podání práce: 1. 10. 2021
Datum obhajoby: 14. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76664/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: