JAGUAR’S LONG-TERM DATA-DRIVEN MARKETING COMMUNICATION STRATEGY, THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC

Název práce: JAGUAR’S LONG-TERM DATA-DRIVEN MARKETING COMMUNICATION STRATEGY, THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC
Autor(ka) práce: Kadleček, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Čejka, Pavel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With rising pressure on lowering CO2 emissions, the automotive industry is moving towards more ecological production methods and striving to be carbon-neutral throughout the lifecycle of the product. Battery Electric Vehicles (BEVs) are gaining more momentum and almost all big automotive players have recently introduced electrified vehicles to their line-up of models. As new products, BEVs are attractive to early adopters who are tech-fans or customers striving to be environmentally friendly. But in order to be profitable, automotive manufacturers need to attract a broad audience and clearly communicate the advantages of full electric vehicles. Countries which offer government subsidies are seeing significant increases in BEV market share.
Klíčová slova: Sales forecasting; Marketing strategy; Predictive models
Název práce: JAGUAR’S LONG-TERM DATA-DRIVEN MARKETING COMMUNICATION STRATEGY, THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC
Autor(ka) práce: Kadleček, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Čejka, Pavel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
S rostoucím tlakem na snižování emisí CO2 se automobilový průmsysl zaměřuje na ekologičtější metody produkce a snaží se zanechávat neutrální uhlíkovou stopu po celou životní dobu produktu. Bateriové elektromobily získávají více pozornosti a skoro všichni velcí producenti automobilů představili v nedávné době elektrifikované modely. Elektromobily, jako relativně nové prodkuty na trhu, si našli cestu k tzv. early adopters, kteří jsou fanoušci technologií a zaměřují se na dopad na životní prostředí. Nicméně, aby si automobilky zajistily profitabilitu i u těchto vozů, musí oslovit širší spektrum uživatelů a jasně propagovat výhody elektromobilů. Země, které zavedly různé formy pobídek pro elektromobily, nyní zaznamenávají výrazný nárůst prodeje vozů s tímto pohonem.
Klíčová slova: Marketingová komunikační strategie; Plánování prodeje; Elektromobily

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78857/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: