Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým

Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Pagáč, Stanislav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto záverečná práca sa venuje developerskému projektu v zadanej lokalite rozvojového územia Nových Dvorov v meste Praha. Práca pozostáva zo štyroch sekcií podľa rozdelenia tímu, a to z obchodnej, právnej, stavebnej a finančnej časti. Súčasťou práce je aj finančný model.
Klíčová slova: Development; Nové Dvory; Praha; IRR; nehnuteľnosť
Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Pagáč, Stanislav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This final thesis is about a development project in a given location of the opportunity zone Nove Dvory in the city of Prague. This thesis is divided into four sections according to the division of the team into business, legal, construction and financial section. Thesis contains a financial model.
Klíčová slova: Development; Nové Dvory; Praha; IRR; real estate
Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Pagáč, Stanislav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce je věnována developerskému projektu ve vymezené lokalitě Rozvojové oblasti Nové Dvorov v Praze. Práce se skládá ze čtyř sekcí podle rozdělení týmu, a to obchodní, právní, stavební a finanční části. Součástí práce je i finanční model.
Klíčová slova: Development; Nové Dvory; Praha; IRR; nemovitost

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80591/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: