Význam odpisů dlouhodobého majetku v kalkulaci úplných nákladů sociálních služeb

Název práce: Význam odpisů dlouhodobého majetku v kalkulaci úplných nákladů sociálních služeb
Autor(ka) práce: Dvořáková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou kalkulací v oblasti sociálních služeb. Cílem práce je vytvořit kalkulaci konkrétní sociální služby, resp. jejího uživatele, a zjistit jaký vliv mají odpisy. Teoretická část je zaměřena na veřejný sektor, sociální služby zejména v České republice a jejich účetnictví. Nákladové účetnictví a problematika kalkulací přechází až do praktické části. Na konkrétní organizaci je v závěru práce aplikován kalkulační vzorec a rozebrány nedostatky a doporučení autorky.
Klíčová slova: kalkulační vzorec; sociální služby; veřejný sektor; nákladové účetnictví; příspěvková organizace; kalkulace; odpisy dlouhodobého majetku
Název práce: The importance of depreciation of fixed assets in the calculation of the full cost of social services
Autor(ka) práce: Dvořáková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the calculations in the field of social services. The goal is to create a calculation of specific social services, or its users, and analyse the effect of depreciation of fixed assets. The theoretical part is focused on the public sector, social services, in particular in the Czech Republic and their accounting. Management accounting and costing methods passes up to the practical part. In the end of the thesis the author applied the specific type of cost calculation on the real organisation, discussed the shortcomings and recommendations.
Klíčová slova: calculation; calculation formula; depreciation of fixed assets; welfare services; public sector; management accounting; state funded institution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2021
Datum podání práce: 23. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76682/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: