Ocenění společnosti Prabos plus a.s. s ohledem na metody používané na českém trhu

Název práce: Ocenění společnosti Prabos plus a.s. s ohledem na metody používané na českém trhu
Autor(ka) práce: Tománek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nohýnková, Barbora
Oponenti práce: Šura, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zkoumat oceňovací metody domácích a zahraničních akciových analytiků na českém kapitálovém trhu, stanovit tržní hodnotu výrobce bot Prabos plus a.s. a demonstrovat dopad různých valuačních přístupů na ocenění společnosti.
Klíčová slova: Prabos; obuv; ocenění společnosti; DCF; FCFF; akciový výzkum; kapitálové trhy
Název práce: Valuation of Company Prabos plus a.s. with Regard to Practices Observed Across Czech Market
Autor(ka) práce: Tománek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nohýnková, Barbora
Oponenti práce: Šura, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to describe equity valuation practices of domestic and foreign sell-side equity analysts on the Czech capital market, determine the market value of the footwear manufacturer Prabos plus a.s. and demonstrate the impact of various valuation approaches on the appraised value of the company.
Klíčová slova: footwear; business valuation; DCF; FCFF; Prabos; equity sell-side research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2020
Datum podání práce: 1. 6. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73389/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: