Vztah krátkodobých a dlouhodobých pronájmů rezidenčních nemovitostí

Název práce: Vztah krátkodobých a dlouhodobých pronájmů rezidenčních nemovitostí
Autor(ka) práce: Řezáčová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá lokálním vlivem krátkodobého pronájmu rezidenčních nemovitostí na ceny jejich dlouhodobého pronájmu. Cílem práce bylo zjistit, jestli takový vztah existuje a případně ho kvantifikovat. K tomu byla využita data o počtu nabídek krátkodobého pronájmu a o cenách a počtu nabídek dlouhodobého pronájmu mezi lety 2018 a 2020. Ke stanovení vlivu pomohl jednoduchý lineární regresní model. Podle výsledků analýzy by mohlo při 10% nárůstu podílu celých bytů nabízených ke krátkodobému pronájmu vůči všem nabídkám dojít k růstu cen dlouhodobého pronájmu o zhruba 22 Kč neboli 5,9 % na celém zkoumaném území. Práce se také zabývá vlivem krátkodobého pronájmu na částech tohoto území. Pouze u jednoho z nich se vliv pomocí provedené analýzy nepotvrdil. Jednalo se o Hradčany, kde byla ve srovnání s ostatními čtvrtěmi poměrně nízká koncentrace nabídek krátkodobého pronájmu.
Klíčová slova: krátkodobý pronájem; dlouhodobý pronájem; Airbnb; rezidenční nemovitosti; Praha; regresní analýza; COVID-19
Název práce: The relationship between short-term and long-term rental of residential properties
Autor(ka) práce: Řezáčová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis examines the local impact of short-term rental of residential properties on the long-term rental prices. The objective of this thesis is to determine whether such impact occurs and quantify it where appropriate. Data on the numbers of short-term rental listings and prices and numbers of long-term rental listings in the years 2018-2020 were used. A simple linear regression model was employed to determine the impact. The results of the analysis suggest that a 10% increase in the short-term rental listings to all listings ratio in the whole area could potentially lead to an increase of long-term rental prices by approximately 22 CZK or 5,9 %. This thesis also concerns the impact in individual parts of the area. There was only one district where the results did not support the original hypothesis – Hradčany. However, the concentration of short-term rental listings in this district was rather low.
Klíčová slova: Prague; regression analysis; short-term rental; long-term rental; Airbnb; residential property; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2020
Datum podání práce: 2. 6. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: