Kolik stojí 1 vězeň?

Název práce: Kolik stojí 1 vězeň?
Autor(ka) práce: Stránská, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce „Kolik stojí 1 vězeň?“ má za cíl zjistit plnou nákladovou náročnost jednoho vězně ve Věznici Nové Sedlo za rok 2020. Ta spadá do celku Vězeňská služba České republiky, která představuje organizační složku státu financovanou z veřejných rozpočtů, tedy i z peněz běžných občanů. Praktická část práce se zabývá kalkulací nákladů vězně právě z pohledu veřejné služby. Pro její stanovení jsou náklady nejprve rozčleněny do několika stejnorodých skupin podle principů manažerského účetnictví. Na jejich základě je navržen modelový kalkulační vzorec, do nějž jsou v závěru aplikována konkrétní data. Ve Věznici Nové Sedlo činila plná nákladová náročnost jednoho vězně za rok 2020 celkem 400 788,25 Kč (na den 1 098,05 Kč).
Klíčová slova: veřejný sektor; financování veřejných statků; rozpočtová soustava; vězeňství; Vězeňská služba ČR; organizační složka státu; ekonomické výkaznictví; nákladové účetnictví; kalkulace; kalkulační vzorec
Název práce: How much does 1 prisoner cost?
Autor(ka) práce: Stránská, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis „How much does 1 prisoner cost?“ is to find out the full cost of one prisoner in the Nové Sedlo prison per year 2020. It comes under the Prison Service of the Czech Republic, which represents state organizational entity financed from public budgets, thus from the money of regular citizens. The practical part of the thesis deals with the price calculation of prisoner’s costs from the perspective of public service. To determine it, the costs are first divided into several homogenous groups according to the principles of management accounting. Based on them, the model calculation formula was designed, to which specific data are applied in the end. In Nové Sedlo prison, the full cost of one prisoner in 2020 was total of 400 788,25 CZK (1 098,05 CZK/day).
Klíčová slova: funding of public goods; budget system; penitentiary system; Prison Service of the Czech Republic; state organizational entity; economic reporting; public sector; cost accounting; calculation; calculation formula

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 4. 2021
Datum podání práce: 4. 6. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76841/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: