Digital media marketing průmyslu hudebních událostí v České republice behem pandemie Covid-19

Název práce: Covid-19 pandemic impact on the Music event industry in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Dušek, Mikoláš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis undertakes a literature review in order to identify critical factors of customer loyalty towards music festivals as a generator of experiences in the Czech Republic during the COVID-19 pandemic. The main goal of the thesis is to understand and determine the role of digital media marketing and its importance for effective strategic communication in crisis times. It will be based on examining changes in the music festival industry during the COVID-19 pandemic and analysis of consumer behaviour of event attendees before and during the crisis.
Klíčová slova: Music event industry; Covid-19; Customer loyalty; Customer satisfaction; Digital media marketing; Strategic communication
Název práce: Digital media marketing průmyslu hudebních událostí v České republice behem pandemie Covid-19
Autor(ka) práce: Dušek, Mikoláš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá literární rešerší s cílem identifikovat kritické faktory loajality zákazníků vůči hudebním festivalům v České republice během pandemie COVID-19. Hlavním cílem práce je pochopit a určit roli marketingu digitálních médií a jeho význam pro efektivní strategickou komunikaci v době krize. Bude založena na zkoumání změn v hudebním festivalovém průmyslu během pandemie COVID-19 a analýze spotřebitelského chování účastníků akcí před a během krize.
Klíčová slova: Průmysl hudebních událostí; Covid-19; Zákaznická loajalita; Zákaznické uspokojení; Marketing digitálních medií; Strategická komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 13. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: