International Business Strategy: Venture investments into AgTech and other agricultural innovations

Název práce: International Business Strategy: Venture investments into AgTech and other agricultural innovations
Autor(ka) práce: Mrázek, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The object of investigation of this paper is to examine the behavior of startups in innovative agriculture. This thesis aims to analyze the change and structure of venture capital in innovative agriculture and to depict the style in which startups usually initiate and finance projects in the sector. The methods include theoretical research and SWOT analysis of a particular company.
Klíčová slova: AgTech; startup; innovations; technology; artificial intelligence; agriculture
Název práce: International Business Strategy: Venture investments into AgTech and other agricultural innovations
Autor(ka) práce: Mrázek, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předmětem zkoumání této práce je prozkoumat chování startupů v inovativním zemědělství. Cílem práce je analyzovat změnu a strukturu venture kapitálu v inovativním zemědělství a učit, jakým stylem startupy obvykle iniciují a financují projekty v daném odvětví. Metody zahrnují teoretický výzkum a SWOT analýzu konkrétní společnosti.
Klíčová slova: startup; inovace; technologie; umělá inteligence; AgTech; zemědělství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: