"Zelené" výzvy v zasílatelské logistice (s využitím příkladu firmy PPL)

Název práce: "Zelené" výzvy v zasílatelské logistice (s využitím příkladu firmy PPL)
Autor(ka) práce: Červený, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce v první kapitole přibližuje stěžejní pojmy z logistiky potřebné pro správné pochopení následné teoretické části. Druhá kapitola popisuje vztah mezi ekologií a dopravou mimo jiné v rámci "European Green Deal". Třetí kapitola představuje zkoumanou firmu PPL CZ, s.r.o. včetně její historie. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny a do detailu popsány konkrétní typy e-dodávek, u kterých je následně v páté kapitole na základě vícekriteriální analýzy rozhodnuto o tom, která z nich je nejlepším řešením elektromobility v podmínkách podnikání PPL. Pátá kapitola se také zabývá budoucností a využitelností e-vozidel pro rozvoz balíkových zásilek v ČR.
Klíčová slova: elektromobilita; ekologie; PPL CZ; Vícekriteriální analýza
Název práce: "Green" challenges in parcel logistics (with the use of the example of the firm PPL)
Autor(ka) práce: Červený, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first chapter introduces the main key terms from parcel logistics that are necessary to correctly understand the practical part. The second chapter is focused on the relationship between logistics and ecology, emphasizing the European Green Deal. The third chapter is introducing the company PPL CZ together with its history. The fourth chapter introduces 4 chosen e-vans available on the Czech market, which are analyzed based on a multi-criteria analysis in the fifth chapter. The fifth chapter also provides an overview of the EV charger infrastructure and examines the potential of EVs in parcel logistics in Czechia.
Klíčová slova: PPL CZ; ecology; multi-criteria analysis; electromobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77745/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: