Koncept patnáctiminutového města a jeho vnímání obyvateli ČR

Název práce: Koncept patnáctiminutového města a jeho vnímání obyvateli ČR
Autor(ka) práce: Jellušová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zjišťuje vztahy mezi dostupností občanské vybavenosti a spokojeností respondentů, na základě principů C. Morena. K řešení byla využita metoda kvantitativního dotazníkového šetření na vzorku 1800 respondentů, který odpovídá online reprezentativní populaci ČR. Mezi počtem dostupných míst občanské vybavenosti a spokojeností se životem existuje slabý pozitivní vztah. Tomu však neodpovídají deklarované potřeby, které respondentům má jejich bydliště uspokojovat. Implementace principů patnáctiminutového města je v realitě české sídelní soustavy možná především v městech s 10 až 50 tisíci obyvateli.
Klíčová slova: patnáctiminutové město; prostorové plánování; Carlos Moreno; občanská vybavenost
Název práce: The concept of 15-Minute city and its perception by the inhabitants of Czechia
Autor(ka) práce: Jellušová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis investigates the relationships between the availability of amenities and respondents' satisfaction, based on the principles of C. Moreno. The method of quantitative questionnaire survey was used on a sample of 1800 respondents, which corresponds to the online representative population of the Czech Republic. There is a weak positive relationship between the number of available amenities and life satisfaction. However, this is not matched by the stated needs that respondents' homes are supposed to satisfy. Implementation of the principles of the 15-minute city is possible in the reality of the Czech settlement system, especially in cities with 10 to 50 thousand inhabitants.
Klíčová slova: 15-Minute city; land use; Carlos Moreno; accessibility to amenities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83314/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: