Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Možnosti spolupráce České republiky a Republiky Srbska

Autor práce: Šejtková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukáš, Zdeněk
Osoba oponující práci: Cupák, Patrik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti spolupráce České republiky a Republiky Srbska
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V teoretické části popis vztahů v rámci Malé dohody a poválečného vývoje, v praktické části politická a ekonomická situace Srbska dnes a spolupráce s Českou republikou.
Klíčová slova: Malá dohoda; ekonomická spolupráce; Republika Srbsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti spolupráce České republiky a Republiky Srbska
Překlad názvu: Possibilities of cooperation between Czech Republic and Republic Serbia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In theoretical part description of political and economical relations in Little Entente and after WWII. In practical part economical and political situation od Serbia today and cooperation between Czech Republic and Republic Serbia.
Klíčová slova: economic cooperation; Little Entente; Republic Serbia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2008
Datum podání práce: 12. 12. 2008
Datum obhajoby: 15.01.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17787_xsejz02.pdf [424,56 kB]
Oponentura9571_Cupák.doc [59,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17787/podrobnosti