Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingové činnosti firmy ABC

Autor práce: Brůža, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Osoba oponující práci: Zouhar, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingové činnosti firmy ABC
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Nadefinování pojmu zákazník, klíčový zákazník, firemní procesy a marketingový mix. Aplikace marketingové činnosti v podmínkách střední firmy. Reenginering procesů mající bezprostřední vliv na zákazníka.
Klíčová slova: Podpora Prodeje; Propagace; Jazyk úspěchu; Marketingový mix; Klíčový zákazník; Zákazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingové činnosti firmy ABC
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Nadefinování pojmu zákazník, klíčový zákazník, firemní procesy a marketingový mix. Aplikace marketingové činnosti v podmínkách střední firmy. Reenginering procesů mající bezprostřední vliv na zákazníka.
Klíčová slova: Podpora Prodeje; Propagace; Jazyk úspěchu; Marketingový mix; Klíčový zákazník; Zákazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2006
Datum podání práce: 17. 12. 2006
Datum obhajoby: 08.02.2007
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce4271_xbruj05.pdf [907,96 kB]
Oponentura1719_Zouhar.pdf [230,02 kB]
Hodnocení vedoucího4271_zamazal.pdf [68,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/4271/podrobnosti