Marketingové činnosti firmy ABC

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingové činnosti firmy ABC
Autor práce:
Brůža, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bursíková, Marcela
Osoba oponující práci:
Zouhar, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Nadefinování pojmu zákazník, klíčový zákazník, firemní procesy a marketingový mix. Aplikace marketingové činnosti v podmínkách střední firmy. Reenginering procesů mající bezprostřední vliv na zákazníka.
Klíčová slova:
Podpora Prodeje; Propagace; Jazyk úspěchu; Marketingový mix; Klíčový zákazník; Zákazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2006
Datum podání práce:
17. 12. 2006
Datum obhajoby:
08.02.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4271_xbruj05.pdf [907,96 kB]
Oponentura:
1719_Zouhar.pdf [230,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
4271_zamazal.pdf [68,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4271/podrobnosti