Zhodnocení pozitiv a negativ přístupu České republiky k Evropské měnové unii

Autor práce: Kabešová, Karin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Korda, Jan
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení pozitiv a negativ přístupu České republiky k Evropské měnové unii
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce hodnotí přínosy a náklady vstupu České republiky do Evropské měnové unie. Definuje Teorii optimálních měnových oblastí, klasický i moderní pohled, a argumenty pro a proti vstupu do měnové oblasti. Dále se zabývá náklady a přínosy členství v měnové unii a to jak teoreticky, tak jejich přibližným vyčíslením. Zhodnocuje plnění maastrichtských kritérií ČR a simuluje její pobyt v ERM II. Závěrem je vyhodnocení pozdějšího vstupu do EMU jako nejvýhodnějšího řešení pro ČR.
Klíčová slova: Teorie optimálních měnových oblastí; Evropská měnová unie; Systém ERM II; Devizový kurz; Maastrichtská kritéria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení pozitiv a negativ přístupu České republiky k Evropské měnové unii
Překlad názvu: Evaluation of positives and negatives of accession of the Czech Republic to the European Monetary Union
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper is evaluating earnings and costs of the accession of the Czech Republic to the European monetary union. It defines the Theory of Optimal Currency Areas, both classic and modern approach, and brings up arguments for and against the accession to the monetary union. Further it deals with costs and earnings of the membership in the monetary union both in theory and as an approximate enumeration. It evaluates fulfilling of Maastricht criteria by Czech Republic and simulates its stay in the ERM II system. As the conclusion it states the later date of accession as the most favorable solution for the Czech Republic.
Klíčová slova: European Monetary Union; ERM II system; Exchange rates; Theory of Optimal Currency Areas; Maastricht criteria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2009
Datum podání práce: 14. 6. 2009
Datum obhajoby: 25.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20331_xkabk02.pdf [1,03 MB]
Hodnocení vedoucího20331_kordaj.pdf [43,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20331/podrobnosti