Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Spokojenost zákazníků po změně věrnostního programu

Autor práce: Hrubešová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Kališová, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spokojenost zákazníků po změně věrnostního programu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je na základě dotazníkového šetření zhodnotit spokojenost zákazníků s věrnostním programem dm-drogerie Active beauty svět výhod a navrhnout možná doporučení, která by přispěla k jeho zlepšení. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky péče o zákazníka, spokojenosti a zákaznické věrnosti. V následující části je popsána situace na maloobchodním a drogistickém trhu v České republice. Dále je představen samotný věrnostní program Active beauty a vyhodnoceny výsledky průzkumu.
Klíčová slova: věrnost; spokojenost; Active beauty svět výhod; věrnostní program; drogistický trh; dm-drogerie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spokojenost zákazníků po změně věrnostního programu
Překlad názvu: Consumer satisfaction after relaunch of customer-loyalty program
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this diploma thesis is to analyse the customer satisfaction with the loyalty program Active beauty and to propose some improvement suggestions. The theoretical part is focused on the issue of the customer care, customer satisfaction and loyalty. In the following part is described the situation in the retail market and chemist's market in the Czech Republic. Subsequently is introduced the loyalty program Active beauty and evaluated results of the research.
Klíčová slova: loyalty; loyalty program; satisfaction; dm-drogerie; chemist´s market ; Active beauty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2009
Datum podání práce: 10. 6. 2009
Datum obhajoby: 09.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
Oponentura12882_Kališová.pdf [90,58 kB]
Hodnocení vedoucího19640_zamazal.pdf [91,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19640/podrobnosti