Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Implementace IFRS ve Velké Británii

Autor práce: Mac, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žárová, Marcela
Osoba oponující práci: Králíček, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace IFRS ve Velké Británii
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat fungování systému účetního výkaznictví ve Velké Británii, určité aspekty procesu přípravy na implementaci IFRS, hlavní problémy v souvislosti s přechodem na IFRS a dopady zavedení IFRS na britské společnosti.
Klíčová slova: Tesco; Velká Británie; IFRS; ASB; UK GAAP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace IFRS ve Velké Británii
Překlad názvu: Implementation of IFRS in the UK
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis aims to describe the system of financial reporting in the UK, certain aspects of the preparatory phase of the IFRS implementation process, main problems related to the implementation and impact of IFRS implementation on british companies.
Klíčová slova: Tesco; UK GAAP; UK; ASB; IFRS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2009
Datum obhajoby: 02.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18505_xmacp20.pdf [624,36 kB]
Oponentura12615_kralicek.doc [30,00 kB]
Hodnocení vedoucího18505_zarova.doc [53,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18505/podrobnosti