Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty v ČS a.s

Autor práce: Dulová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ezrová, Hana
Osoba oponující práci: Motlová, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty v ČS a.s
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou podniku, horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztrát a výpočtem poměrových ukazatelů za poslední 3 roky. Hodnotí vývoj a podává závěrečná doporučení.
Klíčová slova: Finanční analýza rozvahy; Finanční analýza výkazu zisku a ztráty; Poměrové ukazatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty v ČS a.s
Překlad názvu: Analysis of the Balance Sheet and Profit and Loss Statements in Česká spořitelna company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelorś work is engaged in the characteristics of the company, the horizontal and vertical analysis of the Balance Sheet and Profit and Loss and the calculation ratios over the past 3 years.Judges progress and reports final references.
Klíčová slova: Analysis of the Balance Sheet; Ratio; Analysis of Profit and Loss

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2008
Datum podání práce: 15. 4. 2009
Datum obhajoby: 10.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce19550_xdule00.pdf [6,82 MB]
Oponentura11574_Motlová.doc [39,00 kB]
Hodnocení vedoucího19550_ezrova.doc [37,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19550/podrobnosti