Management Control Systems in Not for Profit Organization

Autor práce: De La Cruz Marquez, Michelle
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Osoba oponující práci: Stránský, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Management Control Systems in Not for Profit Organization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The diploma thesis is about management control system. The first part contains the analysis of the subject, the factors, components and tools of management control. In the second part is about the difference of management control in profit and non-profit organizations.
Klíčová slova: management accounting; non-profit organization; management control system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2008
Datum podání práce: 17. 6. 2009
Datum obhajoby: 24.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17821_xde_l00.pdf [1,03 MB]
Oponentura13148_stranja.pdf [40,61 kB]
Hodnocení vedoucího17821_omatyas.doc [37,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17821/podrobnosti