Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Krizová komunikace jako důležitý nástroj managementu podniku

Autor práce: Francová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antušák, Emil
Osoba oponující práci: Kopecký, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Krizová komunikace jako důležitý nástroj managementu podniku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Teoreticko-metodologická část: vymezení základních pojmů jako podnik - okolí podniku, identita a image podniku; mimořádná událost, krizová situace, krize, krizový management; stručné vymezení legislativně právního prostředí. Vymezení pojmu komunikace -- obecné pojetí a typy komunikace. Vymezení pojmu krizová komunikace, analýza disponibilních metod krizové komunikace podniku, analýza disponibilních nástrojů krizové komunikace podniku. Praktická část práce -- manuál pro krizovou komunikaci podniku aplikovaný do bankovního prostředí.
Klíčová slova: manuál pro krizovou komunikaci; krize; krizová komunikace; krizový management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Krizová komunikace jako důležitý nástroj managementu podniku
Překlad názvu: Crisis communication as an important tool of corporate management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Theory-metodological part: definition of basic terms as corporation -- corporation surroundings, corporate identity and image; extraordinary incident, crisis situation, crisis, crisis management; brief definition of legislative-juristic environment. Definition of the term communications -- common aspects and types of communication. Crisis communication, analysis of available methods of crisis communication in a company, analysis of available tools of crisis communication in a company. Practical part: manual for crisis communication of a company applied in bank's environment.
Klíčová slova: manual for crisis communication; crisis communication; crisis management; crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2009
Datum podání práce: 26. 8. 2009
Datum obhajoby: 16.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20876_xkrem36.pdf [570,42 kB]
Oponentura12902_kopecky.pdf [89,34 kB]
Hodnocení vedoucího20876_antusak.pdf [149,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20876/podrobnosti