Marketingová komunikace - teorie a aplikace v ČSOB

Autor práce: Sachrová, Michala
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Jaroš, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace - teorie a aplikace v ČSOB
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace společnosti ČSOB. Cílem je především popsat, zhodnotit a porovnat s konkurencí současné fungování marketingové komunikace této banky a navrhnout případné inovace nebo změny.
Klíčová slova: marketingová komunikace; řízení značky; marketingový komunikační mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace - teorie a aplikace v ČSOB
Překlad názvu: Marketing communications ČSOB - Theory and Applications
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation deals with analysis of marketing communication Company Profile. The aim is primarily to describe, evaluate and compare with the competition, the current operation of the bank's marketing communications and propose any innovation or change.
Klíčová slova: Brand management; Communication mix; Marketing Communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2009
Datum podání práce: 26. 8. 2009
Datum obhajoby: 16.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
Oponentura12966_Jaroš.pdf [99,58 kB]
Hodnocení vedoucího18192_zamazal.pdf [91,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18192/podrobnosti