Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Corporate identity a corporate image značky PRIM

Autor práce: Janečková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Prokop, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Corporate identity a corporate image značky PRIM
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma Corporate identity a corporate image značky PRIM se zabývá analýzou současné pozice značky PRIM na trhu náramkových hodinek v ČR se zaměřením na prvky její firemní identity a strategii jejího řízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí pojmů firemní identita, firemní image, otázkou strategického plánování a strategického řízení značky. Praktická část obsahuje představení firmy ELTON, rozbor českého trhu hodinek včetně popisu českého zákazníka. Důkladně se pak zabývá hodnocením jednotlivých prvků firemní identity značky PRIM a strategií jejího řízení. Závěr práce je věnován souhrnu mých vlastních návrhů na zlepšení současné strategie značky a zamyšlení se nad možnostmi její expanze na zahraniční trh.
Klíčová slova: repositioning; firemní identita; strategické řízení značky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Corporate identity a corporate image značky PRIM
Překlad názvu: Corporate identity and corporate image of PRIM
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis named "Corporate identity and corporate image of PRIM" analyses the current position of brand PRIM on the watch market in the Czech Republic whereas the main focus is on the description of its corporate identity elements and the brand management strategy. The thesis consists of two main parts - theoretical and practical. The theoretical part defines the concept of corporate identity, corporate image, as well as strategic planning and strategic brand management. The practical part comprises of the ELTON firm's presentation and analysis of the Czech watch market including the description of typical Czech customer. The major attention is paid to the evaluation of PRIM's corporate identity elements and its strategic brand management. At the end of the practical part, there is a presentation of my own proposals for possible improvements of the current brand strategy and consideration of the possibility of expansion into the foreign market.
Klíčová slova: repositioning; strategic brand management; corporate identity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2009
Datum obhajoby: 10.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18241_xjanb04.pdf [4,29 MB]
Hodnocení vedoucího18241_postler.doc [56,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18241/podrobnosti