Obchodní a kulturní zvláštnosti Afgánistánu

Autor práce: Lišková, Marta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Osoba oponující práci: Laschoberová, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obchodní a kulturní zvláštnosti Afgánistánu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je zaměřena na předání základních informací o Afghánistánu, přiblížení kulturních zvyklostí a analyzování obchodních zvláštností, které v této zemi panují. Orientuje se také na zkušenosti českých firem s obchodním jednáním s afghánskými partnery.
Klíčová slova: Afghánistán; kultura; obchodní jednání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obchodní a kulturní zvláštnosti Afgánistánu
Překlad názvu: Business and cultural particularities of Afghanistan
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work is focussed on presentation of basic information about Afghanistan, approximation of cultural conventions and analysis of business particularities of this country. It is oriented, as well, on experiences of czech companies in the business negotiation with afghan partners.
Klíčová slova: Afghanistan; business dealings; culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2008
Datum podání práce: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 30.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce16602_xlism15.pdf [1,51 MB]
Oponentura10486_Laschoberová.doc [58,50 kB]
Hodnocení vedoucího16602_gullova.doc [58,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/16602/podrobnosti