Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bankovní finanční riziko - úvěrové riziko

Autor práce: Ondračka, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Burgerová, Jiřina
Osoba oponující práci: Vostrovská, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bankovní finanční riziko - úvěrové riziko
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce analyzuje bankovní úvěrové riziko, tj. riziko ve vztahu mezi bankou, jako poskytovatelem prostředků, a klientem banky, jako příjemcem úvěru, který se stává dlužníkem. Ve vztahu věřitel dlužník existuje řada rizik zmiňovaných v této práci, z nichž nejzávažnějším je úvěrové riziko. Je to nejistota, zda dlužník bude splácet bance úvěr a úrok ve smlouvou stanovených částkách a termínech. Banky se proti riziku z poskytování úvěrů brání a využívají k tomuto účelu řadu nástrojů a preventivních opatření: sledování bonity klienta, úvěrový proces, zajištění úvěrů, řízení úvěrového rizika, kapitálovou přiměřenost, registry, rating a další. Bankovní riziko může vést k finančním ztrátám banky, ale také může zapříčinit bankovní krizi s odezvou v celé ekonomice. JEL klasifikace: G210, E580, D810
Klíčová slova: banka; úvěrové riziko; úvěrový proces; úvěr; bankovní riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bankovní finanční riziko - úvěrové riziko
Překlad názvu: Bank financial risks - credit risk
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This is analysis of credit risks of bank i.e. risks between bank, as a creditor and it's debtor. Credit risk means uncertainty that the debtor will pay to the bank agreed installment and interest in time. In relationship between bank and debtor there is a lot of risks named in this study. The most dangerous risk is credit risk. The banks take some measures to prevent them: monitoring of the bonity of a client, credit procedure, reinsurance of a debt, managing of risk, capital adequacy, registry, rating etc. Credit risk of bank can cause financial losses but also bank crises with impact on global economy. JEL Classification: G210, E580, D810
Klíčová slova: credit risk; credit procedure; credit; bank risk; bank

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2009
Datum podání práce: 6. 6. 2009
Datum obhajoby: 30.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce15283_xondm21.pdf [320,36 kB]
Oponentura12236_vosz01.doc [112,50 kB]
Hodnocení vedoucího15283_burgerji.doc [114,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/15283/podrobnosti