Bankovní finanční riziko - úvěrové riziko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bankovní finanční riziko - úvěrové riziko
Autor práce:
Ondračka, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Burgerová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce analyzuje bankovní úvěrové riziko, tj. riziko ve vztahu mezi bankou, jako poskytovatelem prostředků, a klientem banky, jako příjemcem úvěru, který se stává dlužníkem. Ve vztahu věřitel dlužník existuje řada rizik zmiňovaných v této práci, z nichž nejzávažnějším je úvěrové riziko. Je to nejistota, zda dlužník bude splácet bance úvěr a úrok ve smlouvou stanovených částkách a termínech. Banky se proti riziku z poskytování úvěrů brání a využívají k tomuto účelu řadu nástrojů a preventivních opatření: sledování bonity klienta, úvěrový proces, zajištění úvěrů, řízení úvěrového rizika, kapitálovou přiměřenost, registry, rating a další. Bankovní riziko může vést k finančním ztrátám banky, ale také může zapříčinit bankovní krizi s odezvou v celé ekonomice. JEL klasifikace: G210, E580, D810
Klíčová slova:
banka; úvěrové riziko; úvěrový proces; úvěr; bankovní riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2009
Datum podání práce:
6. 6. 2009
Datum obhajoby:
30.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15283_xondm21.pdf [320,36 kB]
Oponentura:
12236_vosz01.doc [112,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
15283_burgerji.doc [114,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15283/podrobnosti