Komunikační mix se zaměřením na využití ochutnávky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunikační mix se zaměřením na využití ochutnávky
Autor práce:
Skalická, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kohlová, Lenka
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se v první části zaměřuje na komunikační mix a jeho nástroje směrované ke konečnému spotřebiteli, ve druhé pak analyzuje účinnost ochutnávky, jakožto prostředku podpory prodeje, potažmo komunikačního mixu.
Klíčová slova:
Kit Kat; ochutnávka; podpora prodeje; nástroje marketingové komunikace; marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 1. 2007
Datum podání práce:
12. 1. 2007
Datum obhajoby:
31.01.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4690_xskam22.pdf [1,53 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4690/podrobnosti