Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační mix se zaměřením na využití ochutnávky

Autor práce: Skalická, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kohlová, Lenka
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix se zaměřením na využití ochutnávky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se v první části zaměřuje na komunikační mix a jeho nástroje směrované ke konečnému spotřebiteli, ve druhé pak analyzuje účinnost ochutnávky, jakožto prostředku podpory prodeje, potažmo komunikačního mixu.
Klíčová slova: Kit Kat; ochutnávka; podpora prodeje; nástroje marketingové komunikace; marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix se zaměřením na využití ochutnávky
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Práce se v první části zaměřuje na komunikační mix a jeho nástroje směrované ke konečnému spotřebiteli, ve druhé pak analyzuje účinnost ochutnávky, jakožto prostředku podpory prodeje, potažmo komunikačního mixu.
Klíčová slova: Kit Kat; ochutnávka; podpora prodeje; nástroje marketingové komunikace; marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2007
Datum podání práce: 12. 1. 2007
Datum obhajoby: 31.01.2007
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce4690_xskam22.pdf [1,53 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/4690/podrobnosti