Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

TutORial, on-line systém pro výuku operačního výzkumu

Autor práce: Svobodová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Osoba oponující práci: Fábry, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: TutORial, on-line systém pro výuku operačního výzkumu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Projekt TutORial je on-line systémem pro výuku operačního výzkumu. Snaží se na webu přiblížit operační výzkum širší veřejnosti. Projekt TutORial je rozdělený celkem do sedmi sekcí. Bakalářská práce má tři hlavní části, v první z nich jsou stručně představeny všechny sekce projektu. Druhá část se detailně zaměřuje na úlohy lineárního programování a jednotlivé modely z projektu, stejně tak jako část třetí,kde je detailně popsaná problematika úloh celočíselného programování. Veškeré poznatky jsou shrnuty v závěru.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: TutORial, on-line systém pro výuku operačního výzkumu
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Projekt TutORial je on-line systémem pro výuku operačního výzkumu. Snaží se na webu přiblížit operační výzkum širší veřejnosti. Projekt TutORial je rozdělený celkem do sedmi sekcí. Bakalářská práce má tři hlavní části, v první z nich jsou stručně představeny všechny sekce projektu. Druhá část se detailně zaměřuje na úlohy lineárního programování a jednotlivé modely z projektu, stejně tak jako část třetí,kde je detailně popsaná problematika úloh celočíselného programování. Veškeré poznatky jsou shrnuty v závěru.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2006
Datum podání práce: 1. 2. 2006
Datum obhajoby: 14.02.2007
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce4860_xsvol25.pdf [598,74 kB]
Oponentura2199_fabry.pdf [91,61 kB]
Hodnocení vedoucího4860_jablon.pdf [25,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/4860/podrobnosti