Oceňování podniku v nestabilním prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oceňování podniku v nestabilním prostředí
Autor práce:
Stach, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Metzlová, Hana
Osoba oponující práci:
Lodr, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce představuje ucelený popis problematiky oceňování podniku v nestabilním prostředí. Daná problematika je následně aplikována na firmu Novolipetsk Steel, která je 4. největším ruským výrobcem oceli.
Klíčová slova:
nestabilní prostředí; ocelářství; Rusko; Novolipetsk; ocenění podniku; oceňování podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 4. 2007
Datum podání práce:
7. 4. 2007
Datum obhajoby:
05.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4915_xstam35.pdf [855,05 kB]
Oponentura:
2251_lodrj.pdf [29,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
4915_scholl.pdf [82,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4915/podrobnosti