Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Oceňování podniku v nestabilním prostředí

Autor práce: Stach, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Metzlová, Hana
Osoba oponující práci: Lodr, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování podniku v nestabilním prostředí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce představuje ucelený popis problematiky oceňování podniku v nestabilním prostředí. Daná problematika je následně aplikována na firmu Novolipetsk Steel, která je 4. největším ruským výrobcem oceli.
Klíčová slova: nestabilní prostředí; ocelářství; Rusko; Novolipetsk; ocenění podniku; oceňování podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování podniku v nestabilním prostředí
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diplomová práce představuje ucelený popis problematiky oceňování podniku v nestabilním prostředí. Daná problematika je následně aplikována na firmu Novolipetsk Steel, která je 4. největším ruským výrobcem oceli.
Klíčová slova: nestabilní prostředí; ocelářství; Rusko; Novolipetsk; ocenění podniku; oceňování podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2007
Datum podání práce: 7. 4. 2007
Datum obhajoby: 05.06.2007
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce4915_xstam35.pdf [855,05 kB]
Oponentura2251_lodrj.pdf [29,08 kB]
Hodnocení vedoucího4915_scholl.pdf [82,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/4915/podrobnosti