Supply chain management ve společnosti L'oreal ČR

Autor práce: Šenkýřová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Osoba oponující práci: Macíček, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Supply chain management ve společnosti L'oreal ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma Supply chain management ve společnosti L'Oréal ČR se zabývá popisem a analýzou logistického řecezce zmíněné společnosti. Jejím cílem je označit slabá místa řetězce a naznačit směr, kterým by se měl ubírat budoucí vývoj. Analyzuje využití logistických technologií, jako je EDI, VMI nebo ECR. Největší pozornost praktické části práce je věnována problematice forecastingu a nastavení procesů a parametrů, na základě kterých bude možné zlepšit plánování budoucích prodejů.
Klíčová slova: ECR; logistické technologie; supply chain management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Supply chain management ve společnosti L'oreal ČR
Překlad názvu: Supply chain management in L´Oréal Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis Supply chain management in L'Oréal Czech republic describes and analyses the supply chain of the company. The objective is to define weaknesses of the chain and outline future projects. It analyses the utilization of logistic technologies such as EDI communication, VMI and ECR. In the practical part it focuses in forecasting process in the company. The work suggests new processes and defines parameters that should lead to better results when planning future sales.
Klíčová slova: logistics technologies; supply chain management; ECR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2009
Datum podání práce: 24. 8. 2009
Datum obhajoby: 09.12.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce19294_xsenk01.pdf [526,50 kB]
Veřejná příloha2887_xsenk01.pdf [1,42 MB]
Oponentura13336_Macíček.pdf [48,25 kB]
Hodnocení vedoucího19294_pernica.doc [53,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19294/podrobnosti