Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a

Autor práce: Parihuzičová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Vávra, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať, aký vplyv má televízna reklama na detského spotrebiteľa. V práci vychádzam zo základnej charakteristiky a psychologickej stránky reklamy. Snahou tejto práce je preskúmať jednak aký je vzťah medzi dieťaťom a televíznou reklamou, ale hlavne zistiť, v akom smere reklama vplýva na dieťa v roli spotrebiteľa. Výskum bol prevedený na Slovensku formou písomného dotazovania. Respondentami boli žiaci vo veku osem až štrnásť rokov.
Klíčová slova: dieťa; spotrebiteľ; psychológia reklamy; reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a
Překlad názvu: Impact of television advertising on children as consumers
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this thesis work is to determine the impact of television advertising on children as consumers. In this work I start from the basic characteristics and the psychological aspect of the advertising. The endeavor is to study the connection between children and television advertising and to examine, in which areas has the television advertising impact on child consumer. The research was done in Slovakia by written question-form. The informants were schoolchildren at the age of eight to fourteen.
Klíčová slova: consumer; psychology of advertising; child; advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2009
Datum podání práce: 4. 11. 2009
Datum obhajoby: 26.11.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21404_xparv04.pdf [816,39 kB]
Oponentura13425_vavra.pdf [88,57 kB]
Hodnocení vedoucího21404_xpeso01.pdf [90,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21404/podrobnosti