Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a

Autor práce: Parihuzičová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Vávra, Oldřich
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Parihuzičová, Veronika
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Impact of television advertising on children as consumers [en]
Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
dieťa; spotrebiteľ; psychológia reklamy; reklama [sk]
dítě; spotřebitel; reklama; psychologie reklamy [cs]
consumer; psychology of advertising; child; advertising [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať, aký vplyv má televízna reklama na detského spotrebiteľa. V práci vychádzam zo základnej charakteristiky a psychologickej stránky reklamy. Snahou tejto práce je preskúmať jednak aký je vzťah medzi dieťaťom a televíznou reklamou, ale hlavne zistiť, v akom smere reklama vplýva na dieťa v roli spotrebiteľa. Výskum bol prevedený na Slovensku formou písomného dotazovania. Respondentami boli žiaci vo veku osem až štrnásť rokov. [sk]
Cílem této bakalářské práce je přezkoumat vliv televizní reklamy na děti vystupující v roli spotřebitele. V práci vycházím ze základní charakteristiky a psychologické stránky reklamy pro bližší přiblížení reklamy jako takové. Dále je snahou této práce přezkoumat vztah dítěte k televizní reklamě a hlavně zjistit, jaký vliv má reklama na dětského spotřebitele. Výzkum byl provedený na Slovensku formou písemného dotazování. Respondenty byli žáci ve věku osm až čtrnáct let. [cs]
The aim of this thesis work is to determine the impact of television advertising on children as consumers. In this work I start from the basic characteristics and the psychological aspect of the advertising. The endeavor is to study the connection between children and television advertising and to examine, in which areas has the television advertising impact on child consumer. The research was done in Slovakia by written question-form. The informants were schoolchildren at the age of eight to fourteen. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pešek, Ondřej
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Vávra, Oldřich
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:09.09.2009
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 26.11.2009
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce21404_xparv04.pdf [ 816,39 kB ]
Oponentura13425_vavra.pdf [ 88,57 kB ]
Hodnocení vedoucího21404_xpeso01.pdf [ 90,26 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/21404/podrobnosti