Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a
Autor práce:
Parihuzičová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The aim of this thesis work is to determine the impact of television advertising on children as consumers. In this work I start from the basic characteristics and the psychological aspect of the advertising. The endeavor is to study the connection between children and television advertising and to examine, in which areas has the television advertising impact on child consumer. The research was done in Slovakia by written question-form. The informants were schoolchildren at the age of eight to fourteen.
Klíčová slova:
consumer; psychology of advertising; child; advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2009
Datum podání práce:
4. 11. 2009
Datum obhajoby:
26.11.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21404_xparv04.pdf [816,39 kB]
Oponentura:
13425_vavra.pdf [88,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
21404_xpeso01.pdf [90,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21404/podrobnosti