Príčiny, priebeh a perspektívy tretej vlny demokratizácie v Afrike

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Príčiny, priebeh a perspektívy tretej vlny demokratizácie v Afrike
Autor práce:
Antalíková, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Od konca osemdesiatych rokov Afriku zasiahla dosiaľ nevídaná vlna demokratizácie. V prvých dvoch kapitolách práce je urobená analýza príčin a priebehu týchto procesov. V náväznosti na prvú časť je potom rozpracovaná tretia, najdlhšia kapitola, v ktorej sú hľadané perspektívy ďalšieho vývoja s ohľadom na východzie podmienky a procesy, které v súčastnosti na kontinente prebiehajú.
Klíčová slova:
demokratizácia; Afrika; perspektívy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Príčiny, priebeh a perspektívy tretej vlny demokratizácie v Afrike
Překlad názvu:
The cause, course and prospect of the third democratization wave in Africa
Autor práce:
Antalíková, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Since the end of the 80s there has been a great and unprecedented proliferation of democracy over the African continent. The first two chapters of the essay are dealing with the analysis of its cause and course. In connection with the first part of the essay the third and longest chapter ensues by the analysis of the prospects of this process, with regard to the initial conditions and actual processes on the continent.
Klíčová slova:
Africa; prospect; democratization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2009
Datum podání práce:
18. 12. 2009
Datum obhajoby:
03.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21046_xanta02.pdf [714,44 kB]
Oponentura:
14153_kochan.pdf [85,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
21046_volenec.doc [57,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21046/podrobnosti