Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomické aspekty akcesibility s využitím osobní železniční dopravy

Autor práce: Plencnerová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Eisler, Jan
Osoba oponující práci: Lysák, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické aspekty akcesibility s využitím osobní železniční dopravy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o hodnocení efektivnosti investic do dopravních staveb využívaných pro osobní dopravu. V teoretické části práce je popsána historie dopravního sektoru, železniční dopravy, vlastnictví a financování železniční infrastruktury. Jelikož se práce zabývá hodnocením investic do koridorů, popisuje charakteristiku koridorů, základní principy modernizace a optimalizace koridorů a metody hodnocení efektivnosti investic do nich obecně. V praktické části je navržena vlastní metodika hodnocení efektivnosti investic do dopravních staveb z hlediska úspory času cestujících. Podle této metodiky jsou zhodnoceny investice do železničních koridorů.
Klíčová slova: úspora času; železniční koridor; efektivnost investic; železnice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické aspekty akcesibility s využitím osobní železniční dopravy
Překlad názvu: The Economic Aspects of Accessibility with Use of Public Railway Traffic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the evaluation of the investment efficiency to the traffic buildings. Theoretical part describes the history of the traffic sector and the railway traffic, the ownership and financing of the railway infrastructure. Next section describes the characteristic of railway corridors, basic principles of their modernization and optimizations and methods for the evaluation of investment efficiency. In practical part is focused on design of an own methodology for the evaluation of investment efficiency to the traffic building according to savings of passengers' time. The investment efficiency to the railway corridors is assessed using proposed methodology.
Klíčová slova: investment efficiency; railways; railway corridor; saving time

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2009
Datum podání práce: 10. 12. 2009
Datum obhajoby: 28.01.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20983_xplez01.pdf [5,58 MB]
Oponentura13792_Lysák.pdf [115,23 kB]
Hodnocení vedoucího20983_janeis.pdf [109,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20983/podrobnosti