Česko-německá obchodní spolupráce s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko-německá obchodní spolupráce s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem
Autor práce:
Gruf, Franziska
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
Plchová, Božena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on Czech-German business cooperation and how it is influenced by cultural differences. The goal of this thesis is to briefly summarize the Czech-German historical relations and the current state. The thesis also tries to predict the future course of this business cooperation. I also focus on the influence of cultural differences on business cooperation in the second part of this paper. I describe possible problems and also the suggested solutions to them.
Klíčová slova:
business environment in Germany and the Czech Republic; business cooperation; cultural differences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2009
Datum podání práce:
10. 5. 2010
Datum obhajoby:
27.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23481_xgruf02.pdf [1016,11 kB]
Oponentura:
16272_Plchová.pdf [35,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
23481_mullero.pdf [35,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23481/podrobnosti